Biobased industrie

Over de hele wereld wordt gezocht naar groene alternatieven die het gebruik van fossiele grondstoffen kunnen terugdringen. Een belangrijk element in de bio-based economie is cascadering. Dat houdt in dat alle componenten uit biomassa zo goed mogelijk benut worden en dat eerst de componenten gebruikt worden met de hoogste toegevoegde waarde. In een bio-based economie gaat het dus om het integraal gebruik van biologische grondstoffen en om het zo hoogwaardig mogelijk inzetten van die grondstoffen. Hierdoor ontstaan nieuwe bio-based processen, producten en waardenketens.

Iv-Industrie is een ingenieursbureau met relevante kennis en ervaring binnen de farmaceutische-, voedingsmiddelen-, en chemische industrie, en ook op het gebied van energietechniek. Deze kennis sluit goed aan bij de  huidige ontwikkelingen binnen de bio-based industrie en garandeert dat een nieuwe bio-based technologie multidisciplinair ontwikkeld kan worden tot een functionele procesinstallatie.
 
Tijdens conceptuele engineeringactiviteiten dagen wij de proceseigenaar uit om de wetenschappelijke benadering door te ontwikkelen naar pragmatische engineering. Iv-Industrie legt in deze fase in eerste instantie de technologie, die op laboratoriumschaal of in een pilot plant is ontwikkeld, vast in processchema’s en een basis of design en optimaliseert deze ten aanzien van opschaling naar de gewenste productiecapaciteit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de proceseigenaar (licensor). Hierdoor ontstaat maximale synergie tussen procestechnologie en engineering. Hierbij wordt sterk de nadruk gelegd op de onderliggende business case.
 
Wegens de snelle ontwikkeling van technologieën, producten en markten, het hogere risicoprofiel, en een voorkeur om lokaal te produceren, zullen de investeringen laag gehouden moeten worden en de flexibiliteit maximaal. Dit leidt tot nieuwe samenwerkingsverbanden, een creatieve, pragmatische benadering en ver doorgevoerde multidisciplinaire projectteams. Iv-Industrie levert gespecialiseerde engineers in alle disciplines om ook de engineering van dit type projecten succesvol vorm te geven. Onze projectmanagers weten als geen ander deze projecten te sturen. 

Biobased industrie

Over de hele wereld wordt gezocht naar groene alternatieven die het gebruik van fossiele grondstoffen kunnen terugdringen. Een belangrijk element in de bio-based economie is cascadering. Dat houdt in dat alle componenten uit biomassa zo goed mogelijk benut worden en dat eerst de componenten gebruikt worden met de hoogste toegevoegde waarde. In een bio-based economie gaat het dus om het integraal gebruik van biologische grondstoffen en om het zo hoogwaardig mogelijk inzetten van die grondstoffen. Hierdoor ontstaan nieuwe bio-based processen, producten en waardenketens.

Iv-Industrie is een ingenieursbureau met relevante kennis en ervaring binnen de farmaceutische-, voedingsmiddelen-, en chemische industrie, en ook op het gebied van energietechniek. Deze kennis sluit goed aan bij de  huidige ontwikkelingen binnen de bio-based industrie en garandeert dat een nieuwe bio-based technologie multidisciplinair ontwikkeld kan worden tot een functionele procesinstallatie.
 
Tijdens conceptuele engineeringactiviteiten dagen wij de proceseigenaar uit om de wetenschappelijke benadering door te ontwikkelen naar pragmatische engineering. Iv-Industrie legt in deze fase in eerste instantie de technologie, die op laboratoriumschaal of in een pilot plant is ontwikkeld, vast in processchema’s en een basis of design en optimaliseert deze ten aanzien van opschaling naar de gewenste productiecapaciteit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de proceseigenaar (licensor). Hierdoor ontstaat maximale synergie tussen procestechnologie en engineering. Hierbij wordt sterk de nadruk gelegd op de onderliggende business case.
 
Wegens de snelle ontwikkeling van technologieën, producten en markten, het hogere risicoprofiel, en een voorkeur om lokaal te produceren, zullen de investeringen laag gehouden moeten worden en de flexibiliteit maximaal. Dit leidt tot nieuwe samenwerkingsverbanden, een creatieve, pragmatische benadering en ver doorgevoerde multidisciplinaire projectteams. Iv-Industrie levert gespecialiseerde engineers in alle disciplines om ook de engineering van dit type projecten succesvol vorm te geven. Onze projectmanagers weten als geen ander deze projecten te sturen. 

Croda
Croda
Croda creëert, maakt en verkoopt specialiteitenchemicaliën voor een scala aan producten, waaronder..
Biomassa WarmteKrachtCentrale
Biomassa WarmteKrachtCentrale
Aviko is het tweede grootste aardappelverwerkende bedrijf in Europa. Wereldwijd staat Aviko als aardappelverwerkend..
RDF Drooginstallatie
RDF Drooginstallatie
Icopower haalt de hoogcalorische grondstoffen uit diverse bedrijfsafvalstromen om deze vervolgens te transformeren..
Bioprocess Pilot Facility
Bioprocess Pilot Facility
BE-Basic (Bio-Based, Ecologically Balanced Sustainable Industrial Chemistry) is een omvangrijk R&D-programma waarin..
Kippenmestpelleteerfabriek
Kippenmestpelleteerfabriek
Mestverwerking is een duurzaam item in de landbouw. Temeer omdat dierlijke meststoffen verwerkt kunnen worden tot..
Twence
Twence
De stortlocatie Elhorst-Vloedbelt van Twence moet plaats gaan bieden aan een nieuwe mono-mestverwerkingsinstallatie om..