1 2 3 4 5
< Vorige

Proefbelasting Iv-Infra toont wederom hoge reservecapaciteit brug aan.

Proefbelasting Iv-Infra toont wederom hoge reservecapaciteit brug aan.
december 2017 - Iv-Infra heeft wederom een succesvolle proefbelasting van een brug uitgevoerd. Dit keer ’s nachts om verkeershinder op de belangrijke verkeersader te minimaliseren. De conclusies tonen aan dat we onze bestaande infrastructuur niet te snel moeten afschrijven: de brug bleek veel sterker  dan op basis van herberekeningen (aangevuld met destructief onderzoek) kon worden verondersteld.

Versterking tegen het water

Versterking tegen het water
december 2017 - Nederland en water; een bijzondere combinatie. Naast de beroemde kust zijn onze polders, gemalen en dijken bekend over de hele wereld. Zonder deze waterbouwkundige oplossingen zou half Nederland onder water staan. De sector Waterbouw van Iv-Infra werkt iedere dag aan projecten om Nederland te beschermen tegen het water.

Een spoor door de natuur

Een spoor door de natuur
december 2017 - In het duingebied rond Haarlem ligt een spoorlijn dwars door de natuur heen. Om dieren veilig te kunnen laten oversteken van het ene naar het andere natuurgebied legt ProRail een nieuw ecoduct over het spoor aan. Iv-Infra voert de uitvoeringsbegeleiding voor de aanleg van ecoduct Duinpoort uit. 

300.000 bloembollen in de Rotterdamse haven?

300.000 bloembollen in de Rotterdamse haven?
december 2017 - Afgelopen maandag is het Havenbedrijf Rotterdam gestart met het planten van de bloembollen in het havengebied. Een actie met verschillende doelen. Zo is het gebied niet alleen maar industrie en scheepvaart, maar wordt er ook gerecreëerd en gewerkt. Daarnaast is het een bijdrage aan het bestrijden van de bijensterfte in Nederland.  

Iv-Industrie verzorgt lezing tijdens AgriFoodTech 2017

Iv-Industrie verzorgt lezing tijdens AgriFoodTech 2017
december 2017 - Vrijwel alle werkzaamheden en projecten binnen de voedingsmiddelen- en zuivelindustrie omvatten meerdere disciplines: onder andere process, piping, civiel, elektro, instrumentatie en HVAC. Het proces van integraal ontwerpen zorgt er voor dat alle disciplines op elkaar zijn afgestemd en een hygiënisch totaal resultaat wordt gerealiseerd. Op AgriFoodTech 2017 zal Iv-Industrie hierop ingaan.
1 2 3 4 5
< Vorige

Download Ivormatie